Nasza firma

Światowy lider w dziedzinie innowacji i rozwiązań naukowych sterowanych przez rynek.

Dzięki 200-letniemu doświadczeniu oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu wielu różnych branż, zdobytej w ponad 90 krajach, nasza firma jest w stanie pomóc w rozwiązaniu niektórych spośród najpoważniejszych problemów nękających świat.

Firma DuPont od ponad 200 lat wprowadza na rynek globalny światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynierskie w postaci nowatorskich produktów, materiałów i usług. W wyniku sterowanej przez rynek działalności innowacyjnej co roku wzbogacamy naszą ofertę o nowe produkty i zgłaszamy nowe wnioski patentowe, obsługując branże tak zróżnicowane, jak rolnictwo, żywienie, elektronika i komunikacja, bezpieczeństwo i ochrona, dom i budownictwo, transport oraz branża odzieżowa.

Dziś firma DuPont z dumą korzysta z tego dziedzictwa, dążąc we współpracy z innymi do rozwiązania bezprecedensowych problemów z zakresu wyżywienia, energetyki i ochrony, z którym boryka się obecnie ludzkość. Oczekuje się, że do 2050 r. liczba ludności na świecie osiągnie poziom dziewięciu miliardów, co niesie za sobą wiele poważnych wyzwań. Firma DuPont współpracuje ze swoimi klientami, instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i autorytetami intelektualnymi, dążąc do sformułowania rozwiązań tych trudnych problemów.

Jesteśmy przekonani, że działając razem, możemy dostarczyć wystarczającą ilość zdrowej żywności, aby wyżywić ludność całego świata, zmniejszyć uzależnienie od paliw kopalnych oraz zapewnić ochronę ludzkości i środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach.

Jesteśmy ogromnie ciekawi, co przyniesie światu trzecie stulecie działalności naukowej i innowacyjnej naszej firmy.

Visit the DuPont website