Warranty

Prawidłowo pielęgnowane powierzchnie z materiału Corian® zapewnią znakomity wygląd domu przez całe lata. Aby zapewnić Ci spokój ducha, blat z materiału Corian® wykonany przez producenta certyfikowanego przez firmę DuPont (członka Sieci jakości Corian®) jest objęty 10-letnią gwarancją w zakresie wad produkcyjnych i instalacyjnych. Ponadto, jeśli zdecydujesz się sprzedać dom, Twoja gwarancja przechodzi na nowych właścicieli.

Szczegółowe informacje zawiera tekst gwarancji znajdujący się w ulotce Używanie i pielęgnacja, można też skontaktować się z firmą DuPont (BI Warranty Team): bi-warranty@dupont.com

Zasady dotyczące Sieci jakości firmy DuPont Quality

DuPont to nazwa gwarantująca wysoką jakość produktu i nasze zaangażowanie niekończące się z chwilą sprzedaży. Firma DuPont dysponuje rozległą siecią przeszkolonych i certyfikowanych fachowców. Dzięki temu może zagwarantować bezproblemowy proces produkcji/instalacji, aby klienci byli w pełni zadowoleni z zakupu — zarówno w przypadku zastosowań domowych, jak i przemysłowych. Materiał Corian®, zabezpieczony 10-letnią ograniczoną gwarancją, jest wystarczająco trwały, aby sprostać codziennym wyzwaniom życia domowego.

Znakomita sieć wzmacnia naszą opinię jako dostawcy produktów wysokiej jakości

Firma DuPont stworzyła Sieć jakości obejmującą producentów, którzy robią wszystko, aby zapewnić najlepsze standardy instalacji i obsługi. Głównym celem i intencją jest zapewnienie pełnej satysfakcji klientów korzystających z produktów Corian®.

Co to jest Sieć jakości?

Członkowie Sieci jakości dążą do zapewnienia, że klienci otrzymują najwyższej jakości produkty i obsługę od WSZYSTKICH firm w łańcuchu dostaw. Wszyscy członkowie Sieci jakości zostali ocenieni i przeszkoleni przez firmę DuPont w zakresie produkcji, instalacji, naprawy i konserwacji materiału Corian®.

Co to jest program 10-letniej ograniczonej gwarancji na instalację?

Firma DuPont oferuje dwa poziomy ochrony materiału Corian®: poziom produktu i poziom instalacji. Gwarancja na produkt jest standardowa w przypadku wszystkich produktów z materiału Corian® i zapewnia, że będą one wolne od wad produkcyjnych przez 10 lat po zakupie. Wyższy poziom ochrony, ograniczona gwarancja na instalację, jest dostępna tylko wówczas, jeśli produkcja i instalacja zostały wykonane przez certyfikowanego producenta Corian®. Ograniczona gwarancja na instalację stanowi rozszerzenie gwarancji na produkt i zapewnia, że produkcja i instalacja gotowego produktu będą wolne od wad.

Kim jest certyfikowany producent?

Certyfikowany producent został przeszkolony przez firmę DuPont i pracuje według jej wytycznych. Certyfikowany producent odpowiada za zapewnienie jakości ostatecznej instalacji zgodnie z wytycznymi firmy DuPont i spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta.

Gwarancja

10-letnia ograniczona gwarancja na instalację dotyczy właściciela trwałej instalacji z materiału Corian® w przypadku jej wykonania przez certyfikowanego producenta firmy DuPont. Ze względu na wyjątkowe właściwości materiału Corian® certyfikowany producent lub dział obsługi klienta będzie bezpłatnie naprawiać, a nie wymieniać, produkt Corian®, jeśli ulegnie on uszkodzeniu w wyniku wady produkcyjnej w ciągu 10 lat od pierwszej instalacji. Nie dotyczy to uszkodzeń spowodowanych nadmiernym obciążeniem fizycznym, chemicznym lub innym, nadmierną temperaturą, używaniem w pewnych zastosowaniach lub powstałych w wyniku klęski żywiołowej.

Postanowienia gwarancyjne dotyczące materiału Corian® znajdują się w dokumencie Używanie i pielęgnacja

Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów wytworzonych przez innych dostawców lub producentów ani instalacji z materiału Corian® niewykonanych przez certyfikowanych producentów firmy DuPont. Gwarancja dotycząca materiału Corian® zostaje przeniesiona na kupującego dom, jeśli nowy właściciel zwróci się pisemnie do firmy DuPont z prośbą o zarejestrowanie instalacji pod nowym nazwiskiem właściciela. Wykluczone są zastosowania w saunach, brodzikach natryskowych, łaźniach parowych i na zewnątrz. W przypadku każdego roszczenia gwarancyjnego należy przesłać dowód zakupu.

Naprawa lub wymiana

Firma DuPont przeprowadzi naprawę każdego miejsca instalacji, gdzie wykryto wadę produkcyjną. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, firma DuPont wymieni wadliwe miejsce instalacji. Firma DuPont pokryje koszty produktu i robocizny związaniem z demontażem i wymianą oryginalnej instalacji lub produktu. Certyfikowany producent będzie odpowiadać za wszystkie dodatkowe koszty związane z naprawą lub wymianą albo spowodowane przez nią. Niezależnie od tego, czy firma DuPont będzie wykonywać naprawę czy wymianę instalacji, będziemy dążyć do osiągnięcia najlepszego możliwego efektu, nie możemy jednak zagwarantować idealnego dopasowania kolorów. Jeśli uznamy, że daną instalację z materiału Corian® należy wymienić, gwarancja dla użytkownika będzie kontynuowana od pierwotnej daty instalacji, a nie od daty jej naprawy lub wymiany.

Centrum obsługi klienta Corian®

Centra obsługi klienta są zatwierdzone przez firmę DuPont jako profesjonalni wykonawcy usług szlifowania i eksperci w zakresie napraw. Mogą także wykonywać prace instalacyjne dla klientów komercyjnych i oferować im kontrakty na konserwację, aby zapewnić, że ich instalacja z materiału Corian® pozostanie w znakomitym stanie. Adres Centrum obsługi klienta jest dostępny na żądanie w Głównym centrum gwarancji.

Szczegółowe informacje zawiera tekst gwarancji znajdujący się w ulotce Używanie i pielęgnacja, można też skontaktować się z firmą DuPont (BI Warranty Team): bi-warranty@dupont.com.